~ Kypr levná dovolená ~ ubytování - soukromý apartmán ~ zájezd levně

Obchodní podmínky a postup rezervace

 

1.    Bc. Lenka Hollidaymá sídlo v  Křenkova318, 552 03  Česká Skalice; IČO 86671588 a je zapsána v živnostenském rejstříku na ŽÚ v Náchodě.

Bc. Lenka Hollidayje zprostředkovatelem ubytování v soukromých apartmánech na Kypru.

Naší funkcí je pomoci naším zákazníkům pronajmout si kvalitní ubytování přímo od majitelů těchto
apartmánů, kteří na této stránce své apartmány inzerují.
Fungujeme tedy jako překladatel, prostředník a zprostředkovatel obchodu mezi našimi zákazníky (fyzickými osobami) na jedné straně a majiteli apartmánů (fyzickými osobami) na straně druhé.
 

2.    Každý návštěvník webových stránek může odeslat několik nezávazných objednávek. V momentu zadání nezávazné objednávky zákazníkem, nemůžeme zaručit, zda je ubytování na požadovaný termín volné či nikoliv.
Toto potvrdíme po konzultaci s majitelem ubytování. Pokud má zákazník a tento termín stále zájem postoupíme k případné rezervaci a blokaci termínu.
Teprve po podepsání a odeslání rezervačního formuláře a zaplacení zálohy se stává objednávka oboustranně závaznou.
 

3.    Bc. Lenka Hollidaysi vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce ubytování, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné.
 

4.    Bc. Lenka Hollidayv žádném případě nezodpovídá za správnost a přesnost informací o ubytování. Ty jsou námi pouze přeloženy a zobrazeny tak, jak byly zadány jednotlivými majiteli ubytování.
Náš obchodní vztah je založen na oboustranné důvěře.

Dále samozřejmě neneseme žádnou odpovědnost za organizaci letenek a uskutečnění letů ani kvalitu ubytování ani finanční ztráty, pokud zákazník z jakýchkoliv důvodů objednané ubytování nevyužije.

Dále pak nepřebíráme žádnou odpovědnost za naše zákazníky a ani jejich pobyt, chování či zdravotní stav v zahraničí atd.
My jsme fungujeme pouze jako zprostředkovatel ubytování mezi zákazníkem a majitelem ubytovacího zařízení
.
 

5.    Po oboustranné dohodě na rezervaci požadovaného termínu, Vám zašleme rezervační formulář. Zákazník je povinen tento formulář vyplnit a zaslat obratem zpět (vše v elektronické formě) v co možná nejkratší době.
Na základě tohoto formuláře je termín dočasně blokován a my Vám vystavíme zálohovou fakturu.
Záloha je stanovena ve výši 30% z ceny pobytu.
Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a Bc. Lenka Hollidaynení odpovědna za následky zpožděné platby. Zaplacením zálohy se stává objednávka oboustranně závaznou a termín je napevno potvrzen.

Platbou zálohy zákazník také prokazuje, že souhlasí s našimi obchodními podmínkami.
 

6.    Po obdržení zálohy, předáme vybranou zálohu majiteli apartmánu spolu s překladem rezervačního formuláře .
Majitel Vám pak zašle všechny další potřebné informace jako odvoz z letiště, přesnou adresu, kód na klíč ke dveřím atd. Tyto informace budou námi přeloženy, takže je obdržíte v češtině.

 

7.   Za ubytování objednávané více, než 8 týdnů před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 30 procent z jeho plné ceny jako zálohu , následně pak dva kalendářní měsíce před jeho uskutečněním doplatí zbylou sumu do plné ceny ubytování.
 

8.  Úhradou doplatku a jeho převedením na účet majitele je naše funkce zprostředkovatele ubytování splněna a končí.
Zákazník a majitel tak vstupují do přímého vztahu.
Pokud budete zákazník potřebovat, můžeme dále fungovat jako překladatel mezi jednotlivými stranami, zákazníkem a majitelem.

8.   Ubytování typu "last moment" objednávané méně, než 8 týdnů před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny.
 

9.   Bankovní poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na náš účet či přímo majiteli ubytování hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z našeho účtu na účet majitele ubytování hradí Bc. Lenka Hollidayv plné výši.
 

10. Za organizaci letenek si každý zákazník zodpovídá sám.
Transfery z letiště zařizuje většinou z úplatu majitel. Zákazník nemá povinnost využít nabídky transferů.
 

11. Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd telefonicky nebo emailem, až do okamžiku složení zálohy bez storno poplatků.
 

12. Vyhrazujeme si nárok na odmítnutí zákazníka, pokud zákazník zaslal opakovaně neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo objednávku zaslal s vědomím, že zájezd ve skutečnosti neobjedná, nebo ve více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace.

13. Po dohodě můžeme zajistit transfery z a na letiště  v ceně 40 euro za auto a cestu.
 

14. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů Bc. Lenkou Hollidaya příslušným majitelem ubytovacího objektu (osobní údaje jsou předány majiteli až po potvrzení rezervace).  Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 

Zrušení rezervovaného ubytování a stornovací podmínky

Zákazníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění, které pokrývá i storno poplatky v případě zrušení cesty z vážných důvodů.

1.    Při zrušení rezervace před zaplacením zálohy nejsou účtované žádné stornovací poplatky.
 

2.    Při zrušení rezervace po zaplacení zálohy, ale před zaplacením doplatku majiteli: storno poplatek je výše zálohy.
Pokud se rozhodnete zrušit objednané ubytování - záloha je tedy nevratná.
 

3.    Navrácení doplatku za ubytování se odvíjí od  individuálních  stornovacích podmínek jednotlivých majitelů apartmánů.
Po zaplacení doplatku na náš účet a pokud tento doplatek byl už námi převeden na učet majitele (tedy naše úloha jako zprostředkovatele byla ukončena) je je třeba jednat o případném navrácení nebo částečeném navrácení doplatku přímo s majitel daného ubytovacího zařízení.

Storno poplatky z naší strany jsou následující:

      Při zrušení rezervace v době delší než 56 dnů před začátkem pobytu :
Stornovací poplatek je ve výši 30
% z celkové částky (záloha)


Při zrušení rezervace v době kratší než 56 dnů před začátkem pobytu :
Stornovací poplatek je cena ubytování v plné výši

4. Tyto podmínky jsou závazné. Platbou zálohy zákazním stvrzuje, že s těmito podmínkami souhlasí.
 

5. Vyhrazujeme si právo změnit tyto Podmínky, a to kdykoli a bez upozornění.
 

~ Levný zájezd na Kypr  ~ Kypr dovolená levně  ~ levné zájezdy na Kypr  ~
~ Soukromé ubytování na Kypru ~